الف نون

@AmirNm16

🇲🇫《PSA》🖤《Suspension 》*rain city*/1996/ ۷۸☯️

دیدی هی با خودت میگی:
اگه اینبار تکس بده عمرا جوابشو بدم!
اگه سمتم بیاد ابدا محلش بزارم!
ولی بازم وقتی بر میگرده هم جوابشو میدی،هم باهاش حرف میزنی؟!
اخوان ثالث خیلی قشنگ این حالمون رو توصیف کرده؛《گفته بودم بعد از این باید فراموشش کنم،دیدمش از یاد بردم گفته های خویش را..!》🫀🖇

.صدا
.
.دوربین
.
.حرکت
.
.
.
.دوباره واسم فیلم بازی کن...!