دلم میخواد فشارم بیوفته بدنم سرد بشه چشام بسته بشه برم کما..حال همه کسایی که اذیتم کردن و ببینم و بگم حالا وقت شماست جای من عذاب بکشید!(:

مرگ که فقط دفن شدن زیر خاک نیست،
همین که هر روز آرزوها و هدفامون از دیدمون محو و غیر قابل دسترس میشن، یعنی مردیم!

از منی که یه وقتایی حتی آهنگامم میرن روی مخم توقع نداشته باشید که بتونم ادما رو در همه حالت تحمل کنم.

چاقو چرا؟!
وقتی میشه با حرفهایی که میزنیم همدیگرو تکه تکه کنیم:))

تنها بودن خیلی خطرناک و اعتیادآوره. چون وقتی متوجه بشی تنهایی چقدر آرامش بخشه، دیگه نمیخوای با مردم سر و کله بزنی.

دنیــاے مجــازے ،،،
آدمــو افســردہ میڪــنہ ،،،،
بـہ خـصــوص وقتـــــے ،،،
دل ببنــــدے و عادت ڪنــے ،،،
بـہ افــــرادے ڪـــہ ،،،
مهــم نیســــت اگـہ نباشـــے ...😔🥀

نه من گریه نمیکنم‌
ناراحت نمیشم
احساسات ندارم
قلب ندارم
اصن میدونی چیه ادم نیستم
راحت باشین :)💔

ی روزم میشه ک خاک قدر بارونو میدونه ولی اون روز دیگه بارون نمیاد