جودی‌ابوت‌ باباییش

@Joodi_e_baba

بابا‌لنگ‌دراز‌عزیزم! بعضی‌آدم‌هارانمی‌شود‌داشت. فقط‌می‌شودیک‌جور‌خاصی‌دوستشان‌داشت:)

... از قد کشیدن هم لذت ببریم
ما همه درختان یک جنگلیم 🌝🌱...

'به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد
که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد
لب تو میوه ممنوعه ولی لب هایم
هرچه از طعم لب سرخ تو دل کند نشد
با چراغی همه جا گشتم و گشتم در شهر
هیچ کس، هیچ کس اینجا به تو مانند نشد
هرکسی در دل من جای خودش را دارد
جانشین تو در این خانه خداوند نشد
خواستند از تو بگویند شبی شاعر ها
عاقبت با قلم شرم نوشتند: نشد'

نکُند دل نکَنی،
دل بکَند،
بهرِ تو دل دل نکُند؟
برود در بر یار دگری، صبح که بیدار شوی |

سخت‌است‌‌عاشق شوی‌ویارنخواهد!
دلتنگ‌'حرم'باشے و'ارباب'نخواهد!(:️

روزهایی در زندگی‌ات بود که گمان می‌کردی هیچوقت نمی‌گذرد! غم بزرگت بود، گذشت و تو فراموشش کردی و حالا نیز می‌گذرد نگران نباش . .

« مطمئن باش که این روزها هر کسی از مشکلی غیر قابل درک رنج می‌برد، زندگی تشکیل شده از بلاهایی پی‌در‌پی که به قلب انسان مشت می‌کوبد اما وظیفه در همین‌جاست: باید ادامه دهیم. »

و شاید تقدیرش چنین بود که
لحظه ای از عمرش را با تو همدل باشد.

نه پروانه شدم نه رها؛ فقط گم شدم
در خیالی که اسمش بیخیالیست . .

‌‌"همیشه یک تکه رویایِ شخصی توی جیبِ شلوارت باشد..🌱"

وایبی که میدین رو با یه شخصیت کارتونی توصیف کنید!

ولی مربی بودن «با اینکه از بچه ها خوشم نمیاد»ولی حس خوبی میده!

به وضوح دریافت کردم که هیچکس کتاب نمیخونه
میخاین من بهتون کتاب معرفی کنم؟

تَرسَم آن روز بیایی که نباشد جسدم
کوزه گر کوزه بسازد زِ خاک جسدم
لب آن کوزه زِ خاک لب من
بی خبر لب بگذاری زِ خاک جسدم...

❚زِندگی‌کوتاه‌اَست
نَه‌غَمش‌می‌اَرزد
وَنَه‌شادیِ‌ماندَن‌دارَد!
بِهتَرین‌راه‌بَرایَت‌این‌اَست
کِه‌بِخَندی‌و‌بِخَندی‌و‌بِخَندی
بِه‌غَمش...
بًه‌کَمش...
وَبه زیادیِ‌غَمش...