◥ڪاڪٺوس خآن مغوݪ◣

@alonecactus

پس تو کویر محتاج بارون نمیشم، میتونم از دریای طوفانی بی پارو بپیچم🌵!

این حساب کاربری خصوصی است.

ابتدا این حساب کاربری را دنبال کنید.