یکنفر ازهمینجا

@elfa

امام خامنه ای:[در مقوله تبیین] همچون چراغی پیرامون خود را روشن کنید. ~ اینجا چراغی روشن است

سلام آقای منظر لطفا اپدیت جدید بدین خیلی وقته منتظر اپدیتیم 🥲💔🚶‍♀️🦦

@manzar

خدایا،
دل ماروبه خوش‌ترین سرنوشت‌ها شاد کن ...
از نگاهم تو بخوان هرچه نمی گویم را..

#دعا #نیایش

بــِســْم اللــّهِ الـرَّحـْمـَن الـرَّحـيم

الهــی
تو آنگونه
خـــــدایی هستی
که ما دوســت داریم

پس از ما
آن بنده ای بساز
که تـــو دوست داری..

الهی به امید تو ...

#نیایش #دعا

خُدایا!

به مَن خوب زیستَن را بیاموز
تا مَن خوب مُردَن را خودَم‌ بیاموزم.

#نیایش

#شهید_مرتضی_آوینی

هر شهیدی کربلایی دارد خاک آن کربلا تشنه اوست و زمان انتظار میکشد تا پای آن #شهید بدان کربلا برسد و آنگاه خون شهید جاذبه خاک را خواهد شکست و ظلمت را خواهد درید و معبری از نور خواهد گشود و روحش را از آن به سفری خواهد برد که برای پیمودن آن هیچ راهی به جز #شهادت وجود ندارد

برنامه #مکث با شعار مکث بین واقعیت و حقیقت برنامه خیلی خوبیه، از دستش ندید
هر شب ساعت۲۲ از شبکه یک

ممنون آقای #یونس_محمدی