بچتون رو با بقیه مقایسه نکنید
بهش نگید چرا تو مثل بقیه دخترا نیستی
اینجور گفتن اشتباهه
آره بگه ببین این اینجوریه منم دوست دارم تو تلاشت رو بکنی تا بهش برسی
اینجوری درسته

یتیمان کوفه شنیده اند، درمان علی با شیر است...
و حال آنکه من می دانم درد امام زمانم گناه من است و هنوز با جرأت بیشتر گناه می کنم ...😞

mahdyar_59

دلم میخواد این وهابی هایی هست که از عمد وهابی ان رو تیکه پارشون کنم

شمام از وهابی ها تنفر دارید؟
ما با اهل سنت میتونیم کنار بیایم
اما با وهابی ها نه

رفقا ساعت ۱هرکس میخواد بیاید راجب انسان صحبت کنیم

من روسیاهم
دستمو پس نزن
میمیرم حواست نباشه به من
تو خودت جون دادی به دل بی تب و تابم
#عاشقی_با_خدا

السلام علی المهدی

ممنون از کسایی که گفتن میان شرکت کنن ببخشید خواب رفتم
ساعت بذارید بعد راجب اینکه انسان چیه یه بحثی کنیم

کسی هست بیاد باهم راجب ی موضوع بحثی کنیم؟

دلم ی گروه شلوغ با بحث باشه
بحث داغ و خوب با نتیجه های خوب
سراغ دارید؟

به خدا فکر کن
قضاوت های دیگه بدرک😉
مگر اینکه بدردت بخوره😉