دنبال شونده‌ای وجود ندارد.

هیچ‌کس را دنبال نمی‌کند.