☀️ پوسته روشن پای ابر ۳ با پس زمینه ای جدید
سلام پای ابری های عزیز ما از پس زمینه جدید که هم ساده است هم بسیار ملایم و مربتط با پای ابر رونمایی می کنیم

@pyabr
#لینوکس #یونیکس #پای_ابر #فضای_ابری #رایانش_ابری #پایتون #پای_کیوت #کیوت #رایانه #سیستم_عامل #تولید_ملی

📦 تغییرات در مدیریت بسته
✔️ برداشته شدن بخش های کندکننده و اضافی
✔️ حذف قفل و تک فرآیندی
✔️ اضافه شدن پشتیبانی SquashFs
✔️ اضافه شدن امنیت Read Only بودن بسته ها و عدم امکان تغییر آنها
✔️ برداشته شدن لیست های دستی
✔️ متن باز شدن همه پایتون ها در محل اجرایی (بدون نیاز به بایت کد شدن)
✔️ سبک سازی و پرسرعت کردن بسته ها
✔️ تغییرات در سبک بسته بندی

@pyabr

#لینوکس #یونیکس #پای_ابر #فضای_ابری #رایانش_ابری #پایتون #پای_کیوت #کیوت #رایانه

اینترنت اشیاء چیست

آیا انسانها هم جزء اشیاء محسوب خواهند شد؟

خطرات فضای ابری از غول داده‌های IOT چیست؟

آزادی چه سهمی در آن دارد؟

جدیدترین کلیپ IOT که آماده کردم براتون رو حتما ببینید

قسمت اول _ بهشتی با پیش شرط اسارت...

سامان اسماعیلی_اردیبهشت ۱۴۰۱

(کلیپ با کیفیت تر)
@tebegiahiebartar

یافت نشد!