بهترین ارثی که پدران می‌توانند به فرزندان خویش بدهند ادب و تربیت صحیح است نه مال زیرا که مال از میان می‌رود و ادب می‌ماند.

‏امام صادق علیه السلام‏
الکافی، ج ۸، ص: ۱۵۰
#لفظ_قلم

زاهد در دنیا کسی است که حرام بر صبر او نفوذ نکند و حلال مانع شکرگزاری‌اش نشود.

امام علی علیه السلام‏
بحار الانوار، ج ۷۵، ص: ۳۷
#لفظ_قلم

و نیکی به پدر و مادر واجب است هر چند مشرک باشند، امّا طاعتشان در امری که معصیت خدای عزوجل است جایز نیست.

امام رضا علیه السلام‏
بحار الانوار، ج ۱۰، ص: ۳۵۶
#لفظ_قلم

یاد مرگ بسیار کن که هیچ‌کس نیست که زیاد در یاد مرگ باشد مگر اینکه حالت زهد و بی‌رغبتی نسبت به دنیا در او حاصل می‌شود (چون به هر چه دل بندد بالاخره از او جدا خواهد شد).

امام باقر علیه السلام‏
بحار الانوار، ج ۶۸، ص: ۲۶۶
#لفظ_قلم

نگاه فرزند بر والدین از روی دوستی آن‌ها عبادت است.

رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلم‏)‏
بحار الانوار، ج ۷۱، ص: ۸۰
#لفظ_قلم


قرآن مجید سفارش‌نامه‌ای است که از سوی خداوند به مردم ابلاغ شده است. پس شایسته است که شخص مسلمان در این نامه سفارشی بنگرد و هر روزه پنجاه آیه از قرآن تلاوت کند.

امام صادق علیه السلام‏
الکافی، ج ۲، ص: ۶۰۹
#لفظ_قلم

کسی که به کم قانع نباشد زیاد او را سودمند نیست.

امام علی علیه السلام‏
بحار الانوار، ج ۷۵، ص: ۷۱
#لفظ_قلم

دورترین افراد به من در روز قیامت مستکبران و خود بزرگ بینان‌اند.

رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلم‏)‏
بحار الانوار، ج ۷۰، ص: ۲۳۲
#لفظ_قلم

هر که مرد یا زن مسلمانی را غیبت کند خدا تا چهل روز نماز و روزه او را نپذیرد مگر که غیبت شده از او درگذرد.

رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلم‏)‏
بحار الانوار، ج ۷۲، ص: ۲۵۸
#لفظ_قلم

خدا بندگانش را به گونه گون سختی‌ها می‌آزماید، و با مجاهدت‌ها به بندگی‌شان وادار می‌نماید، و به ناخوشایندها آزمایششان می‌کند تا خود پسندی را از دل‌هایشان بزداید، و خواری و فروتنی را در جان‌هایشان جایگزین فرماید.

امام علی علیه السلام‏
نهج البلاغه، ص: ۲۹۴
#لفظ_قلم

کسی که خشمی را (از خود) فرو نشاند در حالی که توانائی بر اجرا آن (یعنی انتقام) دارد خداوند دل او را در روز قیامت از امن و ایمان پر گرداند.

امام باقر علیه السلام‏
بحار الانوار، ج ۶۸، ص: ۴۱۲
#لفظ_قلم

مؤمن اوقاتش پر و گرفتار است

امام علی علیه السلام‏.
نهج البلاغه، ص: ۵۳۳
#لفظ_قلم

دشمن‌ترین خلق خدا بنده‌ای است که مردم از زبانش بترسند.

امام صادق علیه السلام
الکافی، ج ۲، ص: ۳۲۳
#لفظ_قلم

شنونده غیبت یکی از دو غیبت کننده است (یعنی مستمع غیبت مانند غیبت کننده است).

امام علی علیه السلام‏
بحار الانوار، ج ۷۲، ص: ۲۲۶
#لفظ_قلم

آشکار کردن راز برادرت خیانت است، از این خیانت بپرهیز.

رسول الله (صلّی الله علیه و آله و سلم‏)‏
بحار الانوار، ج ۷۴، ص: ۹۱
#لفظ_قلم

یافت نشد!