𝑷𝒖𝒕 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒊𝒏 𝒇𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒎𝒐𝒅𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒇𝒍𝒚 𝒕𝒐𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎𝒔

زندگی رو بزار رو حالت پرواز و به سمت رویاهات پرواز کن‌‌...

#انگیزشی

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.

در پاسخ به mastanebano@

به سمت رویاها پرواز کن بدون مادر

در پاسخ به kashkoly@

بی‌قراری نکنین، جای مادرها همیشه خوبه...