به رسم ادب سلام بر بی بی فاطمه معصومه (س)..🌿🌿🌿🌿🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.