خدایا شکرت.
نقطه سر خط
دوست دارم همین .
🧡💙💙🧡💙💙🧡💙💙🧡💙💙🧡💙💙🧡💙

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.