مرد کادو نمی‌خواد، محبت می‌خواد
پس محبت کنین یه کادوی خوب بخرین😂😂😂

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.