🔺دم نجاح محمد علی گرم ...
شرافتش را مقایسه کنید با کسانی که وجودِ گفتنِ "خلیج فارس" ندارند...
نجاح محمد علی: آيا ميدانيد كه ماهی های خلیج فارس هم کارت شناسایی دارند که در خلیج فارس شنا می کنند... بیا آنجا ماهی بگیر و خودت ببین ماهی ها می گویند اينجا #خلیج_فارس است.

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.