𝑯𝒂𝒑𝒑𝒚 𝑭𝒂𝒕𝒉𝒆𝒓𝒔 𝑫𝒂𝒚💙🌧️
تولد حضرت علی و روز پدر خدمت همه باباهای ویکهد مبارک!
#روز_پدر

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.