این دختر خانم روشندل هم در جشن تکلیف حسینیه حضرت امام (ره) حاضر بود و از دست رهبر انقلاب، انگشتری یادگاری هدیه گرفت
پدر امت حواسش به همه هست

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.