من خنگ نیستم،‌‌ برای تو خنگ بازی درمیارم.
من دیوونه نیستم، دیوونه بازی درمیارم چون خندت قشنگه.
من بچه نیستم، فقط مچاله شدن تو بغلت و موقع ناراحتی دوست دارم.
من غرغرو نیستم، ناز خریدن تو رو دوست دارم
من دروغگو نیستم، اما همه رو میپیچونم که فقط با تو باشم🥹🫀🫂

#متن_عاشقانه #عش

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.