سربرگ ها به منوی برنامه ها اضافه شود؟

اضافه شود

اضافه شود فقط متن

اضافه شود متن + لوگو

اضافه نشود

فقط افرادی که توسط @pyabr در این ویکی ذکر شده است می‌توانند پاسخ دهند

در پاسخ به پای ابر

معمولا کاربران ایرانی عکسها ویدئو و مستنداتشون رو در پوشه در نظر گرفته شده توسط سیستم عامل قرار نمیدهند و در محلی دور از دسترس در درایوهای دیگر قرار میدهند. پس به نظر بنده در نظر گرفتن این موارد نیاز نخواهد بود.