🥲🖤
یه چیزایی هست نه میشه نوشت نه میشه به زبون آورد و نه میشه فراموش کرد،
همونا میشن چروکهای صورت، موهای سفید، بد اخلاقی های گاه و بیگاه...🥲

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.