مشکل اینجاست که همه فکر میکنن فقط شبای قدر و 10روز اول محرم باید آدم باشن💁‍♀️😐

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.