تلنگر.....

اگر به بی‌تفاوتی کشیده بشیم
یعنـــــی مرگِ انقـــــلاب♥️🌱
«شهیدبهشتی»

#باید_بهشتی_شویم
#دختران_انقلاب

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.