هر پسر ایرانی بعد از هر شکست عشقی: عکس یه بوکسور با دهن خونی و متنِ "سخته اما بلند میشم"💧🗿

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.