گفت: تو پنـآهِ خستگی‌های منی !

و در چشم به هم زدنی دیدم که باران باريد ، برگ‌های پاييزی به سقوط متوسل شدند.
زمين جان گرفت ،
بهار شد
و شكوفه‌هایِ عشـق ،
مفهوم دلنشينِ " ابتـلا " را فرياد زدند !

#ساحل_اربابی ..❤️🌙

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.