شمارو نمیدونم ولی
"میزان غمگین بودن من" و "مدت آنلاین بودنم تو فضای مجازی"
رابطه‌ی مستقیم داره.
هرچی بیشتر غمگینم، بیشتر اینجاها میپلکم:):🖤

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.