تو پناه خستگی‌هام، تو خودِ قلـ🫀ـبِ مَنی!

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.