این دنیا یه داداش به من بدهکاره:)🖤🥲

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.