بیاین اصل بدین ببینم 🤍
# وقت امارگیری😅😂

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.