بچه همسایه زوزه میکشه
بچه های دیگه تو کوچه فوتبال بازی میکنن و در خونه مارو دروازه قرار دادن
اون یکی دیگه زنگ میزنه فرار میکنه
وانتی ساعت ده شب میاد میوه میفروشه
پرنده هاهم از همیشه بیشتر جیک جیک میکنن
چرا؟ بله درست حدس زدید. چون من امتحان دارم😃👌🔪

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.

در پاسخ به Mahtab_bm85@

و خواهر من معلم بازی و مجری گریش گل کرده میخواد شعر بخونه😶
دوستم براش مشکل پیش میاد🙂
یه عده میریزن پیویم😲
چرا ؟ بله چون منم امتحان دارم