+بدبختـی یعنی همین…😑‼️
#تباه

🌍 #انتشار_حداکثری_با_شما

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.