ولی کاش در نسخه ی جدید تر
- قابلیت استوری گذاشتن اضافه بشه
سرعت برنامه هم بهتر بشه🥲💜

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.