🇮🇷 #دیتاک ؛ گزارش سال ۱۴۰۱ رفتار #ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی: از رشد تولید محتوا در #توییتر فارسی تا بازگشت #تلگرام به زندگی کاربران💢
✅ SAE22_ir ✅

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.