سیستم عامل پای ابر در اوایل سال ۹۹ نوشته شده با پایکوت ۵

فقط افرادی که توسط @pyabr در این ویکی ذکر شده است می‌توانند پاسخ دهند

بدون پاسخ!

آمارگیر وبلاگ