عزت دست خداست آقا مهدی ❤️
به هرچی که برسی لایقش هستی❤️
🥇🏆🏅

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.