دشمنان اسلام و مسلمین از گذشته تا کنون یکی بوده اند و همیشه هم پیمان یکدیگر !!

فقط نقاب و لباس های آنان تغییر میکند ، ولی در باطن همیشه بایکدیگر برعلیه مسلمین متحد بوده اند.

گاهی به اسم رومیان بیزانس
گاهی به اسم مسیحیان صلیبی
وگاهی به اسم شعار دموکراسی

ان شاءالله مسلمین دوباره متحد شده و با قدرت ایمان خود همانگونه که در تاریخ نشان دادیم پوزه ی این دشمنان را به خاک خواهیم مالید.

این دشمنان از خلافت و اتحاد اسلامی همیشه ترس داشته اند، باشد که مسلمین دست از تفرقه های داخلی و مذهبی بردارند و مانند گذشته با اتحاد برعلیه صلیبی ها و صهیون های ی

دشمنان آرامش دنیا سه دسته هستند:
۱- شیطان بزرگ
۲- روباه پیر
۳- غاصبان کودک کش
روش آنها ایجاد تفرقه، نفاق و جنگ است. اما هر روز به رنگ و شکل روز.
#عاشق_کربلا

فقط افرادی که توسط @ashegh_karbaala در این ویکی ذکر شده است می‌توانند پاسخ دهند

بدون پاسخ!