⭕پیام ملت ایران به غاصبان فلسطین

مرگ بر اسرائيل
מוות לישראל

مرگ بر صهيونيسم
מוות לציונות

به خانه‌هايتان برگرديد! فلسطين از آن ماست.
חזרו לביתים שלכם, פלסטין היא שלנו

نابودی اسرائیل = صلح جهانی
השמדת ישראל = שלום בעולם

همه اسرائیل در تیررس ماست.
כל ישראל נמצאת בטווח האש שלנו
#القدس_هی_المحور
#القدس_لنا

فقط افرادی که توسط @Gandotv در این ویکی ذکر شده است می‌توانند پاسخ دهند

بدون پاسخ!