آیا شما سرویس های خارجی ایمن هستید و تنها سرویس های شناخته شده ایرانی اطلاعات ما را جمع‌آوری می کنند ؟
مگر گوگل مپ از سرویس مکان برای بررسی موقعیت افراد استفاده نمی کند ؟
سرویس های گوگل بطور پیش‌فرض روی تمام تلفن های هوشمند اندروید وجود دارد و در پس زمینه بطور دائم در حال اجرا است ، بنابراین چه تضمینی وجود دارد که اطلاعات ما را پیش خود محفوظ نگهدارید
این چه سرویس هوشمندی است که گوگل دارد که نه خود را بد می داند و نه سرویس های دیگر خارجی به جز ایران را؟

برای حمایت از این پست و بیشتر دیده شدن آن را لایک و باز توئیت کنید😘

فقط افرادی که توسط @Apprizer در این ویکی ذکر شده است می‌توانند پاسخ دهند