فقط افرادی که توسط @pyabr در این ویکی ذکر شده است می‌توانند پاسخ دهند

در پاسخ به پای ابر

ایول با چه زبانی؟ 👌

در پاسخ به m_h_mostaghimi

از اسمش پیدا نیست؟😏
پایتون

(1) نمایش ویکی