📡 #حسینیه_معلی‌ یعنی از رسانه ملی استفاده بهتر و مؤثر و معنوی هم می‌توان داشت.
#عاشق_کربلا 🌴🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌴

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.