Logo
پسرک قهرمان @Hero_man
با توجه به هجمه عظیم بین المللی و فشاررسانه ای سنگین علیه این رژیم و وحشت حکومت،به احتمال زیاد آخوندها امشب غزل خداحافظی رومیخونن.
تا دیرنشده با علی کریمی بیعت کنین✌️✌️
#فصل_قیام
Roqaye_alaei علایی @Roqaye_alaei
😄😄😄😄😄😴😴😴😴😴😴😴😴😴
در پاسخ به پسرک قهرمان

0

باز ویکی

0

دیدگاه

0

پسند

فقط حساب‌های ذکر شده امکان پاسخ‌گویی را دارند.

هیچ پاسخی نیست!