فقط دنبال کننده‌گان Roqaye_alaei می‌توانند این ویکی را ببینند.

در پاسخ به Roqaye_alaei@

آیا دشمنانی همچون #آمریکا در حال شیطنت و تزویر نيستند؟
آیا مظلومیت #یمن را به حاشیه نمی برند؟
آیا درصدد پاک کردن #شکوه_پیاده_روی_اربعین در اذهان عمومی نیستند؟
آیا دشمنی و شیطنت #اینستاگرام مشخص نیست؟
آیا #هشتگ زنی روش درستی است؟
آیا فکر و ذهن و توان عملی و علمی و زمان مفید ما را در این رسانه ها هدف قرار نداده اند؟
#شیطان یعنی #آمریکا 📡📺📲
#تشکر یعنی #خوشبختی 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
#مدیریت_رسانه و #مدیریت_مجازی لازم اند.
#اللهم_عجل_لولیک_الفرج 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹