۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان
آخزین دستمزدی که مهران مدیری از صداوسیما دریافت کرده است
معادل حقوق ۴۶۱۵ ماه حقوق کارگر یعنی ۳۸۴ سال حقوق یک کارگر ساده

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.

فقط دنبال کننده‌شان می‌توانند این ویکی را ببینند.