۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان
آخزین دستمزدی که مهران مدیری از صداوسیما دریافت کرده است
معادل حقوق ۴۶۱۵ ماه حقوق کارگر یعنی ۳۸۴ سال حقوق یک کارگر ساده

فقط دنبال کننده‌گان Roqaye_alaei می‌توانند این ویکی را ببینند.