علی خیام @Alikhayam
آقای صدا و سیما . ازت ضربه ها خوردیم و می خوریم . این همه از رهبر انقلاب سخنرانی پخش کردی دو کلمه هم گوش بگیر و عمل کن.
ــــــــــــــــــــــــ
#صدا_و_سیما
حسین آخوندی @hosseinakhondioriginal
در پاسخ به علی خیام
آقای صدا و سیما رو کی انتخاب می کنه؟!!
علی خیام @Alikhayam
در پاسخ به حسین آخوندی
همین تازگیا نفرش تغییر کرده . دیگه چه باید کرد
حسین آخوندی @hosseinakhondioriginal
تغییر نفر مهم نیست!! تغییر عقیده مهم هست!!
در پاسخ به علی خیام

0

باز ویکی

1

دیدگاه

0

پسند

فقط حساب‌های ذکر شده امکان پاسخ‌گویی را دارند.