الف نون @AmirNm16
دیدی هی با خودت میگی:
اگه اینبار تکس بده عمرا جوابشو بدم!
اگه سمتم بیاد ابدا محلش بزارم!
ولی بازم وقتی بر میگرده هم جوابشو میدی،هم باهاش حرف میزنی؟!
اخوان ثالث خیلی قشنگ این حالمون رو توصیف کرده؛《گفته بودم بعد از این باید فراموشش کنم،دیدمش از یاد بردم گفته های خویش را..!》🫀🖇

1

باز ویکی

0

دیدگاه

6

پسند

فقط حساب‌های ذکر شده امکان پاسخ‌گویی را دارند.

هیچ پاسخی نیست!