اولین گل هدیه به شهدای #شاهچراغ

🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

#مهدی_طارمی

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.