ایران مراکش سال ۲۰۱۸ اینجا تکرار شد.

تبریک به ملت ایران حال دلتان عالی باشد همیشه

🇮🇷👏🇮🇷👏🇮🇷👏🇮🇷👏🇮🇷👏🇮🇷👏🇮🇷👏🇮🇷
مباااااارک همههههههههههههه

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.