🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

دم #غیرت تان گرم.😍😍😍

#جام_جهانی
#تیم_ملی

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.