بعضیا چه حرفای حقی میزنن خداوکیلی ، نوشته بود اگه بگیم برد تیم ملی بخاطر سرود ملی نبود پس بخاطر زنای بی حجاب تو ورزشگاه هم نبود قطعا 😂😂😉😉
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.