🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷تبریک به همه بابت این برد شیرین😊😃🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷

وقتی اتحاد باشه دعای میلیونها ایرانی با غیرت بدرقه راهتون میشه✌️✌️✌️

سرود ملی
بازی عالی
نتیجه هیجانی
برد دلچسب
به برکت خوندن سرود ملی این بازی رو بردیم😉👏👏👏😍دمشون گرم بازیکن ها هم همه تلاششون رو کردن🤗

ا

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.