جلوه واقعی دوست داشتن در عمل به کلام و وصیتنامه ارزشمند اوست.
🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹🍀🌹
#کلام_حق
#وصیتنامه_سردار دلها
#مرد_میدان
#جانفدا #جان_فدا
#مدیون_شهدا
#عاشق_کربلا

فقط افرادی که در این ویکی خطاب شده‌اند امکان پاسخ‌گویی دارند.